Liceul Teoretic “Orizont” Treapta Gimnaziala, Ciocana

Anul fondării:

1999

Oraș:

Sector:

Clase:

5-9

Curriculum:

Curriculum național

Taxa:

2600 eur/an

Limbile de predare:

Nr. de copii din clasă:

24

Rata de absolvire:

100%

Website:

https://orizont.org/ro/ciocana-treapta-gimnaziala/

Telefon:

+373(22)339777

Email:

info@orizont.org

Rating:

fii primul care votează
Str. Mircea cel Batrin 10/2, Ciocana, Chişinau, Moldova

Particularități:

Școala are următoarele parteneriate: CAMBRIDGE International Examinations, ECIS (The Educational Collaborative for International Schools), EEC (European Examination Centre), LUMINA Educational Institutions.

Cadrul didactic din treapta gimnazială, înainte de a proiecta efectiv desfășurarea orelor preconizate și integrarea acestora, sunt preocupați mai întâi de toate de identificarea, precizarea și pregătirea lor în raport cu scopurile și obiectivele specifice disciplinei, cu conținuturile date și cu nivelul cunoștințelor elevilor. Sistemul mijloacelor de învățământ reprezintă o componentă importantă a strategiilor de instruire. Acestea au valoare de instrumente pedagogice care se interpun între logica științei și logica elevului, și care înlesnesc și optimizează comunicarea educațională profesor-elev. În vederea proiectării și realizării activităților didactice bazate pe utilizarea mijloacelor de învățământ echipa treptei gimnaziale își propune atingerea scopurilor conducându-se după următoarele criterii:

  • Curriculum Naţional după Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
  • Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este 24, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor într-un mediu familial şi sigur, cu atenţie deosebită pentru fiecare copil;
  • Studiul limbilor moderne la nivel intensiv: limba engleză (5 ore/săptămână), limba turcă (2 ore/săptămână) și limba germană (2-3 ore/săptămână);
  • Profesorii sunt calificaţi, participând în fiecare an la cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală și profesională;
  • Comunicarea promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor profesorilor către părinţii fiecărui copil/ elev prin intermediul catalogului virtual;
  • Pregătire intensivă cu elevii pentru toate tipurile olimpiade, concursuri naţionale, internaţionale și examene de finalizare a treptei gimnaziale;
  • Activităţi extraşcolare variate și adaptate vârstei;
  • Ore de cercuriunde elevii pot opta pentru unul sau mai multe cercuri, în funcţie de dorinţele şi aptitudinile lor;
  • Servicii de servire a mesei(4 mese pe zi), după toate standardele stabilite de către Ministerul Sănătății Republicii Moldova și ANSA.

Despre instituție:

IPÎ Liceul Teoretic „ORIZONT”, filiala Ciocana, a fost înființat în anul 1999, la inițiativa  Ministerului  Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (pe atunci – Ministerul Învățământului, Tineretului și Sportului) și a Republicii Turcia.

În anul de studii 2019-2020 liceul a sărbătorit 20 ani de la inființarea.

Prioritatea liceului este asigurarea educației de calitate, întemeiată pe formarea cunoștințelor temeinice și a competențelor definite prin Curriculumul național, stimularea creativității copiilor și educația intelectuală. Instruirea în liceu se face la profilurile umanist și real, în limbile română, rusă şi engleză, fiind respectate standardele educaționale naționale și internaționale.

Înmatricularea în clasele V – IX-a se efectuează prin concurs în luna mai a fiecărui an. Elevii sunt testați la disciplinele de bază: limba maternă (rusă sau română), limba engleză și matematica. Din clasa a VIII-a disciplinele de matematică, biologie, fizică, chimie sunt predate în limba engleză. Pentru ca elevii să posede competențe în utilizare a noilor tehnologii informaționale și de comunicare, instrumentele didactice de ultimă generație (table interactive, tablete, manuale digitale etc.) sunt folosite pe larg la ore, ceea ce permite transformarea unei lecții tradiționale într-o activitate interactivă, interesantă şi accesibilă. Elevii din ciclul gimnazial pot să frecventeze orele de meditație, unde își pregătesc temele pentru acasă sub atenta îndrumare a unor pedagogi calificați.

Ne dorim ca în fața elevilor noștri să vină doar profesori de înaltă calificare şi aleasă erudiție, de aceea cadrele didactice angajate în liceu trec printr-un proces riguros de selecţie pe bază de concurs. Colectivul este format din specialişti valoroşi, de o competenţă profesională plurivalentă: psiholog, logoped, doctor în ştiinţe pedagogice, 11 profesori cu grad superior, 21 profesori cu gradul I, 27 profesori cu gradul II, 2 formatori naționali (Stati Tatiana,profesor de biologie, grad didactic superior, Filip Galina, profesor de limba și literatura română, grad didactic superior).

Având profesori calificați, elevii noştri  tind şi ei să demonstreze că sunt cei mai buni, atât în ţară, cât şi peste hotare. An de an, datorită cunoștințelor pe care le dețin, ei devin câștigători ai concursurilor municipale, republicane şi internaţionale la disciplinele: limba engleză, matematică, fizică, limba română, limba şi literatura rusă, istorie, geografie etc.

Pentru că întotdeauna ținem cont de interesele şi preferinţele educaţionale ale elevilor, le propunem o gamă de activități ce asigură formarea lor multilaterală: participarea la Clubul „Debate”(în limbile română şi engleză), organizarea stagiilor peste hotare pentru perfecţionarea competenţelor lingvistice ori frecventarea secţiilor de fotbal, volei, şah, dans sportiv (hip-hop), robotică, pictură şi aerobică etc.

Activităţile complementare procesului didactic, îmbinând distracţia și educaţia, au menirea să dezvolte potenţialul cognitiv şi afectiv al copiilor şi tinerilor, să-i formeze în spiritul tradiţiilor culturale şi moral-spirituale ale poporului.

Sănătatea elevilor este, de asemenea, o preocupare majoră, de aceea în liceu activează permanent un medic şi o asistentă medicală. Elevii au posibilitatea să se alimenteze de 4 ori pe zi în cantina liceului, unde li se servește mâncare proaspătă şi de calitate. Se monitorizează respectarea normelor igienico-sanitare.

Administrația liceului asigură paza și securitatea școlii și a teritoriului adiacent acesteia, asigură siguranța tuturor elevilor pe toată durata programului școlar .

Evenimente organizate în cadrul instituției:

Toamna de Aur, Cupa Liga Orizont, Orizont School TV, Primul Sunet, Webinars, Cursuri de limba engleză si germană, Întilnirea cu absolvenții, Concursul Municipal la Limba și Literatura Romînă pentru juniori/ Ediția “Dumitru Matcovschi”, Concursul de Fizică Impuls, International Festival of Language and Culture  – echipa de dans, Debate club.

Mesajul Directorului:

mesaj

Ahmet Bilgi
Shares
0 0 voturi
Votează
0 Comentarii
Feedback direct în conținut
Vezi toate comentariile

Abonare newsletter

Nu ai timp să cauți evenimente kid friendly sau oferte avantajoase pentru tine și familia ta? Atunci lasa-ne pe noi să le căutam pentru tine. Aboneaza-te la newsletterul nostru și îți vom trimite lunar cele mai interesante evenimente și cele mai bune oferte.

Am înregistrat emailul tău cu succes.

Abonare newsletter

Nu ai timp să cauți evenimente kid friendly sau oferte avantajoase pentru tine și familia ta? Atunci lasa-ne pe noi să le căutam pentru tine. Aboneaza-te la newsletterul nostru și îți vom trimite lunar cele mai interesante evenimente și cele mai bune oferte.

Am înregistrat emailul tău cu succes.